Naturvårdsbränning utanför Kosta

Skogsbolaget Sveaskog genomför på onsdagen en så kallad naturvårdsbränning i trakten av Åhult utanför Kosta.

Det är ett 60 hektar stort område som bränns ner under dagen, ett område som motsvarar ungefär 120 fotbollsplaner.

Räddningstjänsten har beviljat Sveaskog undantag från eldningsförbudet och enligt Jessica Nordin på Sveaskog krävs att det är en mycket hög brandrisk för att naturvårdsbränningen ska ge önskad effekt.

Syftet med bränningen är att öka den biologiska mångfalden.

Sveaskog kommer att ha personal på plats i flera dagar för att övervaka området och se till så att elden inte blossar upp.

Området kommer sedan att säljas till Naturvårdsverket och bli till naturreservat.

lena.gustavsson@sr.se