Fortsatt minskad arbetslöshet

Arbetslösheten i länet fortsätter att minska i år, och väntas hamna på 1,5 procent nästa år, enligt länsarbetsnämnden.

En majoritet av branscherna ser en ökning eller oförändrad efterfrågan på varor och tjänster, men ett stort problem är bristen på arbetskraft.

I sydostlänen är det industri, företagstjänster, handel och byggverksamhet som är dom mest optimistiska branscherna.

Inom den offentliga sektorn kommer det att finnas ett stort behov inom vård och omsorg.

nyheter.kronoberg@sr.se