40 anställda i Växjö berörs av åkerikonkurs

Hela koncernen kring Ottenby Åkeri med bas i Kalmar har begärts i konkurs.

Totalt berörs 140 anställda på 6 orter, varav mellan 35 och 40 i Växjö.

Den akuta anledningen till konkursen uppges vara ekonomiska problem.

Konkursförvaltaren Tommy Lindgren har gott hopp om att hitta köpare till delar av verksamheten, och hoppas kunna presentera eventuella köpare inom den närmsta månaden.

nyheter.kronoberg