Förslag om Bolmentunneln förkastas

Hundratals markägare längs den åtta mil långa Bolmentunneln skulle drabbas mycket hårt ekonomiskt om tunneln görs till riksintresse för vattenförsörjning. Det menar kommunalrådet i Markaryd Bengt Germundsson efter förslaget från de båda landshövdingarna i Kronoberg och Skåne tidigare i veckan.

Bengt Germundsson är dessutom kritisk mot att de båda landshövdingarna till stora delar bygger sitt förslag på en utredning som ägaren till tunneln, Sydvatten, har gjort.

På torsdagen träffar Bengt Germundsson ansvarig minister, Mats Odell, för att diskutera frågan.

Lena Gustavsson
lena.gustavsson@sr.se