Höga kostnader för psykvården

Den psykiatriska vården inom Landstinget Kronoberg har klart högre personalkostnader än jämförbara landsting. Det framgår av en ny utredning om psykiatrin i länet.

Mikael Bergdal, Kommunals ordförande i sektion 17, tycker däremot att psykiatrin i Landstinget Kronoberg ligger på en lämplig nivå  med tanke på att det under många år höjts röster för mer resurser till psykiatrin och att statens utredare Anders Milton kom fram till att det behövs satsas inom området.

När landstinget Kronoberg nu börjar granska sina verksamheter med start i psykiatrin talas det om att det finns mycket som kan göras effektivare. Tanken med granskningarna är att landstinget ska spara pengar.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se