Starkt stöd för Björklund

Jan Björklund har enhälligt nominerats till ny partiledare för folkpartiet, skriver partiets valberedning i ett pressmeddelande.

Han ska väljas på partiets landsmöte den 6-9 september.