Befolkningen ökar i landet

Vi blir allt fler i Sverige. I år väntas befolkningen öka med 56 000 personer och den kommer att öka med i genomsnitt drygt 40 000 personer per år under de närmaste decennierna.

Om 20 år når befolkningen upp till 10 miljoner, enligt ny statistik och prognoser från SCB.

(TT)