Kvinna fick inte sin medicin

Chefläkaren vid Centrallasarettet i Växjö anmäler till Socialstyrelsen enligt Lex Maria en händelse med en kvinna vars tillstånd försämrades när hon inte fick sin medicin.

Kvinnan som har en hormonsjukdom sökte vård på akutmottagningen. Under sin vistelse på lasarettet fick hon inte en viktig ordinerad medicin. När kvinnan lämnade sjukhuset försämrades hennes tillstånd och hon återkom till akuten.

På grund av olika omständigheter försenades ett provsvar och först när patienten flyttades till intensivvårdsavdelningen upptäcktes ett högt natriumvärde i blodet och rätt behandling gavs. Patienten tillfrisknade och förefaller inte ha tagit skada av det inträffade, enligt Chefläkaren.

Chefläkaren skriver i sin anmälan att de fel som begåtts sannolikt skulle ha upptäckts tidigare om läkemedelsmodulen i journalsystemet hade varit införd i slutenvården. Dessutom kan vissa rutiner behöva bli tydligare.