Pilotfall ska tvinga fram ersättning

Bondeorganisationen LRF tar nu till rättsliga metoder i kampen mot Banverkets stormsäkring av stambanan. Ett pilotfall finns nu hos fastighetsdomstolen där man överklagat besluten som gäller Ingemar Johnsson, skogsägare i Stenbrohult.

- Det handlar om att ta fram en modell för hur överenskommelser med markägarna ska göras, säger Ingemar Jonsson, vars ersättning för den mark som berörs blir omkring 30 000 kronor högre med LRFs beräkningar.

Det gäller Banverkets planer att tvångsinlösa och avverka skog längs södra stambanan för att hindra träd att falla ner över spåren som Sveriges Radio Kronoberg tidigare rapporterat om.

För Ingemar Johnsson berörs skog på 20 meter vardera sidan järnvägen och längs en omkring 500 meter lång sträcka, träden ska bort och inget skogsbruk får bedrivas där framöver, i överklagandet till fastighetsdomstolen räknar LRF upp de olika ersättningarna för den marken med omkring 30 00 kronor.  

På andra områden t ex i kontakten mellan markägare och elbolagen finns i dag en övergripande nationell överenskommelse för bl a hur ersättningar ska beräknas, men Jan-Olof Johansson på Banverket säger att det är Lantmäteriets värderingar som nu och i framtiden kommer att avgöra ersättningrna.