Missnöje bland grannar till bostadsbygge

Grannar till Riksbyggens bostadsbygge vid Lineborgsplan i centrala Växjö känner sig överkörda av kommun och länsstyrelsen i samband med byggandet av ett nytt bostadshus där.

Boende i området har inte fått yttra sig - som de ska ha rätt till enligt ett tidigare riksdagsbeslut, enligt Els-Marie Oscarsson som är ordförande i bostadsrättsföreningen Himlabacken som har överklagat bygglovet till Länsrätten.

- Först har man prövat planärendet och sen ska man ha samråd med de boende i området, men det har inte skett, säger Els-Marie Oscarsson. Men det är inte troligt att bostadsrättsföreningen får rätt i länsrätten, säger Växjö kommuns planeringschef Peter Rydell.

- Har man nyligen gjort en detaljplan och prövat bygglov i enhet med den så bör det beslutet stå sig, säger Peter Rydell.