Allt fler överklagar bygglov

Antalet överklagade kommunala bygglov har ökat kraftigt i länet de senaste åren. Men det är endast ett fåtal som upphävs av Länsstyrelsen, högst en tiondel, enligt Lena Stjärnqvist jurist på Länsstyrelsen Kronoberg.

- Oftast är det grannar som överklagar eftersom de är rädda för störningar eller försämrad utsikt, men oftast så har kommunen fattat korrekta beslut och då ändrar inte vi på dem, säger Lena Stjärnqvist som hanterar överklagade bygglov på Länssyrelsen.

I början av 2000-talet överklagades ett 50-tal bygglov per år, detta året har drygt 130 kommunala bygglov överklagats i till Länsstyrelsen. Närmare hälften gäller Växjö där det byggs som aldrig förr, i Ljungby handlar det om ett 20-tal överklagade bygglov hittills i år. När behovet av nya bostäder och industribyggnader ställs mot den enskildes intressen väcker byggnationen av grönnområden och andra ytor starka känslor. Planerade byggprojket försenas och de som protesterar får inte gehör för sina invändningar och känner sig kränkta.

- Men jag anser att det är viktigt att möjligheten att överklaga finns, trots att så få av de överklagade byggloven upphävs av Länsstyrelsen, enligt Lena Stjärnqvist.