Pengarna räcker inte i äldreomsorgen i Tingsryd

Omfattningen på äldreomsorgen i Tingsryd har under årets första åtta månader varit 1 000 timmer mer i månaden än vad som budgeterats. Det här gör att socialnämnden tvingas till prioriteringar inom hemtjänst och hemsjukvård och kan till exempel innebära att dom gamla får duscha eller komma ut och få luft mer sällan.

Och nu har politikerna gett socialförvaltningen i uppdrag att se över miniminivåerna för olika åtgärder, de så kallade tjänstegarantierna, för att komma till rätta med kostnaderna.