Gård spärrad efter larm om salmonella

En gård i västra Kronoberg har spärrats sedan kött från gården visat prov på samonellasmitta.

Provet togs vid en rutinkontroll på slakteriet. Nu har nya prover tagits på gården och svar på dem väntar i början på nästa vecka.

Om proverna blir godkända kan spärren av gården hävas omedelbart.