Svag dollar ger försämrad vinst

Den svaga dollarkursen ger försämrade resultat för flera företag i länet. Skogskoncernen Södras  9-månadersresultat som presenteras på måndag väntas bli sämre än man tidigare räknat med. Liksom annan skogsindustri  drabbas Södra hårt när dollarn faller i värde.

Dollarn påverkar också hur det går för andra företag. För Orrefors Kosta Boda har den låga kursen en klart negativ effekt på exporten eftersom den tvingar ner priserna.

Också  dumpertillverkaren Volvo Construction Equipment i Braås   påverkas negativt av dollarns fall, säger platschef Niklas Nillrot, men han tror inte att det på kort sikt får någon inverkan på verksamheten i Braås.