Sänkt fart föreslås på väg med vajerräcke

De så kallade 2+1-vägarna, där en- och tvåfiliga sträckor växlar avskiljda med vajerräcken, har sparat många liv under de sju år de funnits i Sverige. Men på vissa sträckor har resultatet inte varit lika bra.

Nu vill Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) sänka hastigheten där. Det skriver Svenska Dagbladet i sin tidning på lördagen.
En av sträckorna där det föreslås en hastighetssänkning är sträckan Växjö - Hovmantorp på riksväg 25.

Ett problem har hittills varit att många av dessa avsnitt är 110-vägar.

-Egentligen borde man sänka den till 100 kilometer i timmen men den hastighetsgränsen finns inte i dagsläget. Det säger Ulf Brüde, trafiksäkerhetsforskare vid VTI, till Svenska Dagbladet.

Efter årsskiftet införs dock nya hastighetsbestämmelser. Då kommer flera av dagens 110-sträckor att kunna sänkas till 100 kilometer i timmen