Politiker passiva i arbetsmiljöfråga

Beskedet från politiskt ansvariga är att elever och lärare får vara kvar i de utdömda lokalerna på Kungsmadskolan i Växjö.

Elever svimmar, lärare har konstant huvudvärk och att ventilationssystemet fått ”icke godkänt”. Men trots de kraftiga protesterna från elever och lärare mot arbetsmiljön i vissa lokaler på Kungsmadskolan i Växjö, hänvisar ordföranden i gymnasienämnden, Jennie Löweroth till en utredning som väntas bli klar i februari nästa år och ett beslut i kommunfullmäktige som kan tas först i mitten av nästa år.

- Just nu ska vi inte göra någonting, vi avvaktar en utredning som ska vara klar i februari eller mars och sen ska det diskuteras i kommunfullmäktige i juni nästa år, säger Jenny Löwerot.