Vindkraftverk på Bergaåsen kan bli verklighet

Ett förslag att bygga vindkraftverk på Bergaåsen utanför Ljungby ska utredas vidare.

Förslaget, som ursprungligen kommer från vänsterpartisten Örjan Mossberg i Växjö, är så pass intressant att kommunen bör ta fram ett beslutsunderlag, anser nu tekniska förvaltningen efter en genomförd förstudie.

Bergaåsen utanför Ljungby är Växjös nya vattentäkt och kommunen äger numera ett större markområde på åsen. Ett par större vindkraftverk kan bli aktuella och kostnaden per styck beräknas tll runt 30 miljoner kronor.