Klart för nytt idrottscentrum på Araby

Fritidsnämnden i Växjö klubbade igår igenom sin nya budget och verksamhetsplan för 2008. Och i den finns bland annat byggandet av ett nytt sportcenter på Araby i Växjö som ska stå klart 2009.

I satsningen ingår en sporthall, en fotbollsplan och en näridrottsplats. Själva hallen beräknas kosta 23 miljoner kronor att bygga. Nämnden beslutade också att färdigställa tre fotbollsplaner på Norremarks friluftsområde under 2008, och de avsatte också pengar till en ny skateanläggning i Växjö.