Smaland Airport gör miljonförlust

Småland Airport har gått med 8,2 miljoner kronor förlust de tre första kvartalen. Orsaken är bland annat minskat resande.

På helåret räknar ledningen med en förlust på 9,8 miljoner. En  stor del av förlusten beror på kostnader av engångskaraktär tex marknadssatsningar, men också att intäkterna från resenärer minskat.
- Det är med viss bitterhet som vi kan konstatera att vi drabbats hårt ekonomiskt av strejker i flygbolag och de trafikstörningar som förekom i samband med flygledningsproblem på Arlanda, och slutligen problematiken med flygplansmodellen Dasch Q400, säger VD Lars Håkansson.