Ny stödtelefon för kvinnor snart igång

Den 4 december startar en nationell stödtelefon dit våldsutsatta kvinnor kommer kunna ringa dygnet runt. Kvinnofridslinjen som den ska heta, kommer att vara bemannad av utbildad personal som ger personligt stöd och information om de hjälpinsatser som finns på respektive ort i landet.

Det kan vara såväl sjukvårdens, socialtjänstens och polisens särskilda enheter, som de ideella kvinnojourerna och brottsofferjourerna. Kvinnofridslinjen kommer att ha ett 020-nummer, vilket innebär att samtalet är kostnadsfritt och inte syns på telefonräkningen. Den som ringer kan välja att vara anonym och personalen har tystnadsplikt.

Susanne Tigerström på Kvinnojouren Blenda som verkar i länet tycker att det är ett viktigt initiativ - eftersom de själva inte finns tillgängliga dygnet runt och att vissa kvinnor kan tycka att det är skönt att just inte ringa lokalt för att få en möjlighet att känna sig mer anonym.