Flest viltolyckor i Kronoberg

För tredje året i rad är bilisterna i Kronobergs län mest drabbade av viltolyckor. Hittills i år har det skett 1 173 viltolyckor i länet - tretton olyckor per tusen bilar.

Totalt har det under årets nio första månader skett över 21 000 viltolyckor i landet eller cirka 2 350 utslaget per månad, framgår det av statistik från Nationella viltolycksrådet. Men antalet viltolyckor ökar sannolikt nu när vi är djupare på väg in i den mörka delen av året.

-Det brukar ske mest viltolyckor i november. I alltför många fall beror olyckorna på att man kör för fort trots höstmörker och halka, konstaterar Dan Falconer, motorexpert på försäkringsbolaget If som har bearbetat siffrorna.

I en tidigare undersökning bland nordiska bilister som Gallup gjort på uppdrag av If ansåg hälften av de tillfrågade att de tyckte att det var otäckt att köra i mörker och att det största orosmomentet var just risken att köra på ett djur.

De allra flesta viltolyckorna leder enbart till materiella skador på bilarna. Men vid älgkrockar, som svarar för 13 procent av viltolyckorna, förekommer inte sällan personskador. Förra året förolyckades åtta personer i kollisioner med älg.

Förra året ökade antalet älgolyckor i trafiken med 20 procent och den ökningen förefaller, att döma av statistiken, bestå även i år.

-Det bästa man kan göra för att minska olycksrisken är att sänka hastigheten, särskilt om vägen inte är torr. Och att man har bilbälte om det ändå skulle hända något, säger Dan Falconer.

Bland länen med störst viltolycksrisk kommer efter Kronobergs län grannen Kalmar län (9,7 per 1 000) följt av Värmlands län (9,3). I botten på listan följs Gotland av Norrbottens (2,2) och Stockholms län (2,5).

Bäst har bilisterna klarat sig på Gotland med 1,5 olyckor per tusen fordon. (TT)