Sanering av Glasriket blir dyr

Uppemot två miljarder kronor kommer saneringen av förorenad mark i Glasriket att kosta. Det uppskattar länsstyrelserna i Kronobergs och Kalmar län sedan de undersökt marken vid 25 av 50 glasbruk.

Det finns ett stort behov av att börja sanera kring de många nedlagda glasbruken i Glasriket. Det visar den undersökning av 25 glasbruksområden i Kalmar och Kronobergs län som nu är slutförd. Leif Karlsson abetar vid länsstyrelsen i Kronobergs län, och han säger att de upptäckt omfattande föroreningar av arsenik och bly som läcker ut till olika vattendrag. Desssutom innehåller jordmassor kring flera gamla bruk höga halter av föroreningar.

Nästa år ska saneringsarbetet börja, men det är inte klart var man kommer att börja. Totalt har saneringen av omkring 50 gamla bruksområden i Glasriket kostnadsberäknats till mellan en halv och två miljarder kronor.