Möjlig fördubbling av fisketurism i Kronobergs län

Det finns stora möjligheter att få betydligt fler fisketurister till Kronobergs län. Ett förslag till strategi för den framtida fisketurismen är just nu ute på remiss i länet.

Det finns stora möjligheter att få betydligt fler fisketurister till Kronobergs län. Det tror Olof Lessmark, fiskeridirektör på länsstyrelsen.

Därför har länsstyrelsen tagit fram ett förslag till strategi för den framtida fisketurismen som just nu är ute på remiss i länet.

Det finns flera saker som bör bli bättre för att få mer fart på fisketurismen.

- Det gäller boende som t ex stugbyar men också bra information för de som vill komma hit och fiska, säger Olof Lessmark.

Under 2006 sysselsatte fisketurismen 42 heltidsarbetande i länet, och omsättningen i företag med anknytning till fisketurism var 28 miljoner, men det kan bli betydligt mer tror Olof Lessmark.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se