Farliga ämnen i hygienprodukter och kosmetika bryts inte ner

De kommunala reningsverken kan inte bryta ner alla läkemedel och farliga ämnen i hygienprodukter och kosmetika.

Det leder till att en del ämnen går ut i sjöar och vattendrag. Det framkommer av en färsk rapport från Naturvårdsverket. Verket föreslår att regeringen bidrar ekonomiskt till utvecklingen av reningsteknik.

Läkemedel utsöndras till största delen med urin och verket framför idén om att separera urinen, vilket är särskilt viktigt i sjukhusens avloppssystem där koncentrationen är högre. Verket bedömer att även andra åtgärder måste vidtas för att minska andelen läkemedelsrester och andra farliga ämnen från avloppsreningsverken.