Lantbrukare riskerar djurförbud

En lantbrukare från Växjö kommun med ca 100 nötkreatur riskerar djurförbud.

Miljö- och hälsokontoret har vid upprepade tillfällen, under tre års tid riktat anmärkningar om lantbrukarens djurhållning.

Det har rört sig om dåliga byggnader, bristfällig utgödsling och smutsiga djur som inte fått den vård de behöver och vid en oanmäld inspektion i slutet av november förra året gick djuren i flera decimeter gödsel.

På grund av upprepade brister riskerar lantbrukaren nu att inte få ha kvar djuren på gården.

nyheter.kronoberg@sr.se