Södra vill se ökad gallring

Skogsföretaget Södra skogsägarna betalar nu ut en premie på 30 kr per kubikmeter till det som skriver gallringskontrakt med företaget fram till den 15 mars. Andledningen är att Södra vill öka aktiviteten efter flera års stormarbete.