Närvård ger bättre vård åt Tingsrydborna tror socialchef

Tingsryds kommun och landstinget Kronoberg ska arbeta närmare kring det som kallas närvård för att kommuninvånarna ska få en bättre vård och för att skattepengarna ska användas på ett bättre sätt.

Rent konkret handlar samarbetet om att man ska utnyttja resurserna bättre mellan kommun och landsting. Det kan till exempel handla om att ge människor vård i hemmet med hjälp av kommunens personal istället för att skicka dem med ambulans till lasarettet i Växjö.
Går allt enligt planerna kommer man igång i slutet av 2008