Ljungby lasarett får kritik av Socialstyrelsen för brister kring patients självmord

Socialstyrelsen kritiserar vuxenpsykiatriska kliniken vid Ljungby lasarett efter ett fall med en 39-årig patient som begått självmord. Patienten led av depression med självmordstankar och hade varit inlagd flera gånger för utredning och behandling.

Det var efter en Lex Maria-anmälan som socialstyrelsen granskat vad som hänt. Och kritiken gäller bland annat det uteblivna stödet till patenternas anhöriga efter 39-åringen självmord. De anhöriga borde ha erbjudits mer stöd och hjälp. Enligt socialstyrelsen borde det ha varit uppenbart att de anhöriga befann sig i en svår livssituation och att de behövde hjälp.
Socialstyrelsen kritiserar också det sätt som 39-åringens journal skötts på. Där finns alldeles för få av mannens  självmordtankar och självmordförsök dokumenterade.

Hade fler såna funnits beskrivna i journalen skulle det ha kunnat ge en större förståelse för 39-åringens sjukdomsbild.
Mannen hade mot slutet av sitt liv skrivits ut från den psykiatriska avdelningen och hade avtalat besök med den socialpsykiatriska enheten med planerad uppföljning av läkare.
Personal gjorde ett hembesök hos honom och då uppgav 39-åringen att han hade tankar på att inte vilja leva men att han inte hade några planer på att ta sitt liv. Öppenvården skull kontaktades för att skynda på ett läkarbesök. 39-åringen uteblev sen från ett planerat möte med psykiatrin. Då hade han tagit sitt liv.
Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se