Ordentlig genomgång saknas efter Gudrun

Tre år efter stormen Gudrun har det fortfarande inte gjorts någon ordentlig genomgång av vad som verkligen hände. Det säger skogsprofessor till Sveriges Radio Kronoberg.

Det behövs göras en omfattande samhällsanalys och dokumentation av erfarenheterna från stormuppröjningen, säger den kände Eu-motståndaren och skogsprofessorn Sören Wibe till SR Kronoberg.
Men fortfarande har varken Skogsstyrelsen, Riksdagen eller departementen har visat något som helst intresse, säger Sören Wibe som är professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

- Det finns många frågetecken att räta ut. Vi vet inte ens hur mycket skog Gudrun fällde, riksskogsstaxeringen säger 50 miljoner kubikmeter, Skogsstyrelsen säger 70 miljoner.

- Andra frågor man kan ställa är: Hur agerade virkesmaknadens olika parter? Blev skogsägare lurade? Var det rätt att ge bidrag till skogsägare som inte försäkrat sin skog? 

Sören Wibe satt fram till nyår med i Skogsstyrelsens styrelse som inte visat något intresse för en utredning.