Växjö

Färre platser på polisutbildning

Från nästa år kommer antalet nya utbildningsplatser vid polisutbildningen i Växjö att dras ner kraftigt - från 432 platser i år till 96 nästa år.

Detta enligt ett tjänstemannabeslut vid rikspolisstyrelsen.

Betty Rhodin är prefekt vid polisutbildningen i Växjö och enligt henne blir det så få studerande att det blir svårt att behålla kompetensen hos lärare och annan peronal.

Hon tycker också det är orättvist att just Växjö som har den mest eftertraktade utbildningen får dra ner mest.

roger.bergvik@sr.se