Växjö

Barns tandvård har blivit en klassfråga

Det är stor skillnad i kariesförekomst mellan barn i olika stadsdelar. Sämst tandhälsa har de barn som bor i områden med hög invandrartäthet o stor arbetslöshet. Nu har en tandhygienist i Växjö startat ett projekt för att kommat till rätta med problemen.

Enligt befolkningsstatistik från Växjö kommun har befolkningen i Dalbo sämre hälsa och lägre medelinkomst än övriga stadsdelar.

Andelen invånare med utländsk bakgrund är 56 procent.

Tandhygienisten Marie Lindgard har därför startat ett tandhälsoprojekt där barnens tänder kontrolleras redan från när de fyllt 2 år.

Det gäller att hela familjen är engagerad och att föräldrarna får kunskap om att barnen inte ska småäta eller äta godis mitt i veckan.

Det görs också mer regelbundna kontroller av barnens tänder, en gång i halvåret kallas de till folktandvården.