Växjö

Fackeltåg till stöd för Afghanska flyktingar

På torsdagen arrangeras ett fackeltåg genom centrala Växjö för att ge stöd åt de flyktingar från Afghanistan som hotas med avvisningsbeslut.

Ewa Jonsson som är flyktingkonsulent på Röda Korsets region Sydost säger att det finns runt 80 afghanska flyktingar i Småland, som just nu väntar på avvisningsbesked.

Enligt Migrationsverket så kan afghanska flyktingar nu avvisas till huvudstaden Kabul där det inte råder väpnad konflikt,

Men enligt Ewa Jonsson så kommer många av de flyktingar som riskerar att avvisas från de södra delarna av Afghanistan där läget just nu är väldigt kritiskt. Eftersom de inte har någon familj eller några kontakter i Kabul, så är Ewa Jonsson orolig för vad som ska hända med dem.

- Förmodligen tvingas de då tillbaka till sina hemorter och då befinner de ju sig mitt i en väpnad konflikt, säger hon.

Röda Korset arbetar nu med att försöka ändra på avvisningsbeslutet.

Ewa Jonsson hoppas att kvällens fackeltåg ska få upp ögonen hos både allmänheten och beslutsfattarna på Migrationsverket.

- Kan man väcka den folkliga opinionen så kan det faktiskt påverka beslutsfattarna.