LJUNGBY

Stora pensionsavgångar väntar i Ljungby

De närmaste fem åren går över 300 anställda i Ljungby kommun i pension, och det är nästan var tionde anställd.

För att möta det framtida personalbehovet föreslår nu en utredning en satsning på 1,8 miljoner per år framöver.

Utredningsförslaget handlar bland annat om att inrätta en tjänst för marknadsföring av Ljungby kommun som arbetsgivare och om att skapa utvecklingsprogram för framtida ledare.

- Det är en nödvändig satsning för framtiden, säger personalchefen Carina Hermansson.

Det är framför allt inom vård och omsorg som personalbehovet blir stort de närmaste åren.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se