DEMOKRATI

Miljonsatsning ska öka demokratin

En fördjupad dialog med kommuninvånarna i Markaryds och Tingsryds kommuner. Det är ett av områdena för en satsning på totalt 1,8 miljoner som Regionförbundet Södra Småland nu sagt ja till.

Enligt kommunalrådet Bengt Germundsson är det i Markaryds kommun främst inom områdena ungdomsdemokrati och jämställdhet som dialogen med invånarna behöver förbättras.

- På de områdena ligger vi inte på någon lysande placering, säger Bengt Germundsson.

Arne Karlsson är moderat kommunalråd i Tingsryds kommun och han betonar också ungdomsfrågorna.

- Vi måste få till stånd något ungdomsråd eller liknanade på gymnasieskolan, säger Arne Karlsson.

Markaryds kommun får 340 000 kronor per år i tre år och Tingsryds kommun får 267 000 kronor per år i tre år till det här demokratiutvecklingsprojektet.

Roger Bergvik
roger.bervik@sr.se