Växjö

Nytt globalt klimatnätverk bildat

Växjö är en av fyra städer i världen som ansluter sig till ett nytt nätverk mot klimatförändringar.

Bakom nätverket, CN Net, står FN:s miljöprogram. Syftet är att bland annat att minska koldioxidutsläppen.

Växjö har vidtagit en rad åtgärder för att bli klimatneutralt, och genom nätverket vill man dela med sig av erfarenheter och visioner, skriver kommunens utvecklingschef Anders Franzén i ett pressmeddelande.

I nätverket deltar förutom de fyra städerna också fem företag och fyra länder, bland dem Norge och Costa Rica.