Omhändertaganden enligt lagen om vård av missbrukare ökar

Antalet omhändertaganden enligt lagen om vård av missbrukare, LVM, har ökat kraftigt i länet under de senaste tio åren

I Växjö kommun har tvångsbehandlingarna ökat mest i hela länet.

Länsstyrelsen har tittat på antalet omhändertaganden enligt lagen om vård av missbrukare, LVM, under en 10 års period.

Det framgår tydligt att antalet ansökningar om vård har ökat under de senaste åren.

21 personer tvångsbehandlades under 2007, vilket är det högsta antalet under hela 10 års perioden.

Tidigare har den typiske missbrukaren som tvångsbehandlats varit en alkoholmissbrukande man i 50-årsåldern. Idag är det en kvinna i 30 årsåldern med allvarligt narkotika- eller blandmissbruk.

Förra året fördubblades antalet ansökningar om omhändertaganden av kvinnor, från 7 till 14 stycken, medan antalet män som omhändertogs var lika många som 2006, nämligen 7 stycken.

Kvinnorna omhändertogs i en allt yngre ålder och använde tyngre droger än männen.