Sveaskog anmält för lämnat virke

Skogsstyrelsen åtalsanmäler det statliga skogsbolaget Sveaskog, efter att upparbetat virke inte hämtats ut i tid från fastigheter som ägs av Sveaskog Förvaltning, med kontor i Växjö.

Bakgrunden är att angreppen av granbarkborre kan öka om virket inte forslas bort.

Fastigheterna ligger i Tranemo kommun, mellan Gislaved och Borås. Det handlar om relativt små mängder barrvirke, runt 90 kubikmeter som upparbetats efter stormen Per.

Skogsstyrelsen anser att Sveaskog brutit mot skogsvårdslagen, och vill därför ha en prövning av åklagare.