Ljungby

Skatteintäkter vände minus till plus

Ljungby kommun fick ett oväntat överskott på 19 miljoner kronor under förra året.

Kommunen hade räknat med att gå 12 miljoner kronor back. Det framgår av bokslutet för 2007.

Ekonomichefen Magnus Johansson ser flera förklaringar till att minus vändes till plus. Bland annat blev skatteintäkterna 14 miljoner kronor högre än beräknat. Ljungbyborna tjänade mer och fler än väntat hade arbete.

Kommunen tjänade också mer på aktier än vad man hade räknat med, och förvaltningarna höll sina budgetar.