Växjö

Ingen kritik för fel diagnos

Socialstyrelsen har beslutat att inte vidta några åtgärder i fallet med en 83-årig patient, som avled efter att hon fått en felaktig diagnos på jourläkarcentralen Strandbjörket i Växjö.

Kvinnan hade inte kunnat kissa på två dygn, och läkare konstaterade att hon hade urinvägsinfektion, men noterade aldrig att kvinnan sannolikt led av så kallad urinstämma.

Några dagar senare avled den 83-åriga kvinnan. Hennes urinblåsa var då mycket utspänd och fylld med urin.

Socialstyrelsen konstaterar bland annat att undersökningen skulle ha gjorts på ett annat sätt, med vidtar alltså inga ytterligare åtgärder.