Alvesta

DO utreder bostadsdiskriminering

Det privatägda bostadsbolaget Ekmans fastigheter i Alvesta har kallats till diskrimineringsombudsmannen, DO, efter en undersökning som Hyresgästföreningen stod bakom.

Enligt undersökningen fick en person med ett utländskt namn nej när han sökte lägenhet, men bara någon timma senare fanns det en lägenhet när en person med ett svenskt namn sökte lägenhet.

Bostadsbolagets vd, Lars Ekman, har förklarat det här med att det var en ren tillfällighet och inte fråga om någon diskriminering.

DO ska efter mötet ta ställning till om frågan ska drivas vidare eller inte, enligt tidningen Hem och Hyra.

Även det kommunägda bostadsbolaget Allbohus i Alvesta anmäldes för diskriminering, men har friats av DO.

Sammanlagt anmälde Hyresgästföreningen 15 bostadsbolag runt om i landet. Elva av dem frias av DO. Fyra har kallats till så kallade överläggningar.