Kommunikationssystem

Polisens Rakel - ett alternativ för hemtjänsten när det stormar

Polisens nya digitala kommunikationssystem, Rakel, skulle kunna vara ett alternativ även för hemtjänsten när det stormar. Det är inte lika känsligt för störningar, som den vanliga telefonin och har klarat av de oväder som kommit in under vintern.

- Jag ser det som ett komplement och kanske ett alternativ när det väl är kris, att kunna kommunicera framför allt med andra sjukvårdsenheter och arbetsledning. Det finns absolut en potential i att även hemtjänst och hemsjukvård kan använda det här, säger Peter Karlsson som är säkerhets- och beredskapssamordnare i Markaryds kommun.

Rakel är ett digitalt kommunikationssystem som är mindre sårbart för störningar och som inte slås ut lika lätt som det fasta och mobila telefonnätet. Det skulle med andra ord underlätta hemtjänstpersonalens kommunikationsmöjligheter vid kommande stormar i länet. Dessutom är Rakel bättre ur integritetssynpunkt.

- De har, till exempel under stormen Gudrun, fått låna vanlig kommunikationsradio av räddningstjänsten, men det är ju betydligt svårare att kommunicera på en öppen radiotrafik. Här har man ju en kryptering, så man kan alltså prata om sekretessuppgifter, säger Peter Karlsson.

Först ut i länet att använda det här kommunikationssystemet är polisen, som började i november förra året. Enligt Kronobergspolisens informationschef Robert Loeffel fungerade systemet utan några större störningar i samband med det senaste ovädret förra veckan och det lämpar sig även för andra än bara till exempel polisen, säger han.

- Tanken med Rakel är ju att så många som möjligt av viktiga samhällsfunktioner ska kunna arbeta i det. Såväl i normal tid som i orostid, om vi då tänker på oväder och sånt. Det är ju en av fördelarna med det här systemet, att vi kan vara många användare i det. Vi kommer inte åt varandras frekvenser eller talgrupper, så vi har inte med varandra att göra, säger Robert Loeffel.

Länets kommuner och räddningstjänster ska nu tillsammans bedöma i vilken omfattning man vill använda systemet för att i ett nästa steg införskaffa terminaler och abonnemang.

Peter Karlsson skulle gärna se att alla samhällets viktiga aktörer, däribland hemtjänstens personal, i en krissituation kunde använda Rakelsystemet och kommunicera problemfritt med varandra.

- Allting är ju en fråga om kostnader och ställt till nytta. Så det får framtiden utvisa hur långt vi engagerar oss i detta. Men potentialen finns absolut, säger Peter Karlsson, säkerhets- och beredskapssamordnare i Markaryds kommun.