Växjö

Trots protester, motorbana kommer att byggas

Wäxjö Motorsällskap är helt inställda på att fortsätta den planerade utbyggnaden av motorsportbanan vid Växjö Flygplats - trots protester från flera grannar i området. Kritiken om störande ljudnivåer är överdriven, anser Motorsällskapets ordförande Lars Andersson.