Helikoptrar hjälp efter storm

Helikoptrar är på väg att bli ett allt viktigare verktyg för att få bort nedfallna träd över elledningar.

EON räknar med att använda landets två enda helikoptrar som är specialutrustade för att att hand om nedfallna träd efter dagens förväntat hårda blåst.

De båda specialhelikoptrarna är utrustade med en 26 meter lång ledad arm ner till ett miniskördaraggregat, som an gripa tag om upp till 30 cm tjocka träd och kapa dom.

EON ser två stora fördelar med helikoptrarna - dels går arbetet snabbare och det är också säkrare, det säger Lars Göran Svensson på EON.

Och med EONs goda erfarenheter hittills av helikoptrar i stormarbetet tror Lars Göran Svensson på fler sådana i framtiden.

roger.bergvik@sr.se