Ljungby

Ungdomar fick köpa tobak

På sex av 19 försäljningsställen i Ljungby kunde ungdomar under 18 år köpa snus och cigaretter utan att de blev tillfrågade om legitimation.

Det är brottsförebyggande rådet i Ljungby som har gjort undersökningen. Direkt efter testköpen gick de ut till samtliga handlare och informerade om testköpen och om resultatet.