Kronobergspolisen kritiserad fem gånger

Polisen i Kronobergs län var en av de polismyndigheter som förra året kritiserades mest av Justitieombudsmannen, JO. Vid fem tillfällen riktade JO kritik mot polisen i länet.

Även åklagarkammaren, Växjö tingsrätt och häktet i Växjö kom högt upp på JO lista, sammanlagt 8 gånger framkom kritik mot dem.

Enligt chefs-JO Mats Melin beror det här till stor del på att det under året genomfördes flera rutin-inspektioner på exempelvis Kronobergspolisen.

(Även Länsstyrelsen i Kronoberg fick kritik en gång och Ljungby bibliotek en gång.

På Ljungby bibliotek handlade kritiken om att de spärrat vissa sidor på internet för besökarna. )

I landet i stort är det socialförvaltningar och byggnadsnämnder är de myndigheter som oftast får kritik från JO.