Alvesta

Lantbrukare anmäld - gödslade på vintern

Miljöinspektörerna i Alvesta kommun har anmält en lantbrukare i kommunen, för att han gödslat under vintern.

Enligt reglerna får man inte gödsla mellan den 1 decmeber och den 28 februari, om man inte plöjer eller harvar ner gödslen i jorden.

Men i mitten av februari upptäcktes stora mängder gödsel på lantbrukarens mark och enligt miljöinspektör Eivor Oskarsson kan det här få allvarliga följder för miljön, eftersom kväve och fosfor kan spridas till vattendrag i närheten.