Växjö

Lillestadsskolan räknar sina steg

Barnen på Lillestadsskolan i Växjö ska röra på sig mer. På måndagen fick alla 250 elever i åldrarna sex till tretton år varsin stegräknare som intensivt ska användas under två veckor.

- Det är så mycket stillasittande barn i samhället och vi är glada om vi kan få barnen att röra sig mer, säger Per Alexandersson, ordförande i föräldraföreningen som sponsrat skolan med stegräknarna.

Stegräknarna delades ut vid niotiden på måndagen och är en del i Lillestadsskolans hälsosatsning. På Lillestadsskolan går barn från förskolan upp till årskurs sex och under två veckor ska eleverna inrikta sig på kost, hälsa och trafik.

- Vi tror bara att det är positivt, om barnen ser på stegräknarna att de går fler och fler steg så blir de nog glada, säger Per Alexandersson.

Runt skolan finns en bana på 500 meter där barnen ska gå så mycket de kan, antingen tillsammans med klassen eller själva.

- Det är jättebra, då får vi mer motion, säger Sofia Mileusnic som går i trean på Lillestadsskolan.

- Jag ska gå ut med min hund lite mer, säger klasskamraten Emelie Håkansson.

Varje dag ska elevernas steg räknas ihop. Detta för att se hur många gånger de tillsammans kan komma runt Sverige. Allt för att eleverna ska röra sig mer.

- Men barn har olika rörelsemönster och har olika lätt att gå mycket, därför är det viktigt att barnen inte pressas att gå ett visst antal steg, säger Biba Crona, friskvårdspedagog på Idrottskliniken i Växjö.

Hon tycker att det finns en risk att vissa barn istället ser det som någonting jobbigt och svårt och kanske känner sig utanför.

- Därför är det viktigt att lärarna verkligen ser till att det blir en bra och positiv sak för alla, säger Biba Crona.