Ljungby

Avdelning kan tvingas stänga i sommar

Bristen på specialistsjuksköterskor gör att Ljungby lasarett kan tvingas att stänga sin intensivvårdsavdelning under nattetid i sommar.

- Det är väldigt allvarligt och tråkigt för vår verksamhet och också för invånarna i den västa länsdelen, säger Annica Grimsdal som är chef på intensivvårdsavdelningen på Ljungby lasarett.

För att få schemat att gå ihop krävs ytterligare sex intensivvårdssjuksköterskor, men trots flera annonser har man inte lyckats fylla vakanserna. Och tvingas lasarettet stänga intensivvården på nätterna i sommar hotas patientsäkerheten, säger Annica Grimsdal.

- Svårt sjuka patienter får då transporteras till Växjö och ligga i en ambulans och vänta på intensivvård. I flera år har det varit svårt att rekrytera specialistsjuksköterskor, men detta är första gången som man på Ljungby lasarett kan behöva gå så långt som att stänga intensivvården. Ljungby är ett litet lasarett, många sjuksköterskor lockas till större enheter och så är det för dåligt betalt säger Annica Grimsdal vilket gör att många lockas till arbete i till exempel Norge istället.

- Detta är ett nationellt problem. Under onsdagen träffas sjukhusledningen och klinikledningen för att diskutera hur man ska göra med intensivvården i Ljungby i sommar. Kanske kan Ljungby låna intensivvårdssjuksköterskor av Växjö lasarett eller så kanske bemanningsföretag kan hjälpa till. Men det bråttom, för ett beslut om att hålla öppet eller inte, måste fattas inom bara några veckor, säger Annica Grimsdal.

- Det måste bli klart före utgången av den här månaden, säger hon.

Lena Gustavsson
lena.gustavsson@sr.se