Handläggning tog flera år

Justitieombudsmannen, JO, kräver nu återigen att Försäkringskassan yttrar sig när det gäller en kvinna i Ljungby kommun som varit med om en trafikolycka och som ansökt om livränta.

Det är kvinnans juridiska ombud som skrivit till JO eftersom han anser att hans klients ansökan om livränta har handlagts under orimligt lång tid, nästan 7 år.

Ärendet har handlagts både på försäkringskassan i Ljungby och i Malmö och det här är andra gången som JO vill ha besked från Försäkringskassorna varför ärendet dragit ut så mycket på tiden.