Höjt massapris - ingen effekt för medlemmar

Priset på pappersmassa har stigit kraftigt de senaste månaderna. Det innebär ökade inkomster för skogskoncernen Södra som driver tre massabruk.
Men det höjda massapriset får ingen omedelbar effekt för Södras omkring 34 000 medlemmar som levererar massaveden till bruken, eftersom man just tagit sig ur en lågkonjunktur samtidigt som kronan stärkts vilket är till nackdel för Södra.